Rozwiąż równanie  cos 2x + cos x + 1 = 0 dla x ∈ 〈0, 2π〉

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Odpowiedź: ...