Trapez równoramienny ABCD o podstawach AB i CD jest opisany na okręgu o promieniu r. Wykaż, że 4r= |AB| · |CD|.

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

Wypełnia egzaminator

Nr zadania

 1.  2.

Maks. liczba pkt

 4

 4

Uzyskana liczba pkt