Wykaż, że liczba 6100 - 2 · 699 + 10 · 698 jest podzielna przez 17.