Rozwiąż nierówność 2x2 - 7x + 5 ≥ 0.

 

Odpowiedź: ...