Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji ƒ(x) określonej dla x ∈ <7,8>.

Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) największą wartość funkcji ƒ,

 

b) zbiór rozwiązań nierówności ƒ(x) < 0.