Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y, z takich, że z =0 prawdziwa jest nierówność xy + yz + zx = 0, prawdziwa jest nierówność xy + yz + zx ≤ 0 .

Możesz skorzystać z tożsamości (x+y+z)= x2 + y2 + z2 + 2xy + 2xz + 2yz