Kąt jest ostry α i  . Oblicz wartość wyrażenia sin2α - 3cos2α.

 

Odpowiedź: ...