Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości 7 jest równa . Długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa jest równa

A. 2 B. 4 C.8 D. 16