Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb:1, 2, 3, x, 5, 8  jest równa 4. Wtedy 

A. x = 2 B. = 3 C. = 4 D. = 5