Liczba jest równa  jest równa

 

A.  B. 2 C. 4 D.