Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 4 i promieniu podstawy 3 jest równe

A. B. 12π C. 15π D. 16π