Odległość między środkami okręgów o równaniach (x + 1)+ (y - 2)2 = 9 oraz  x+ y= 10 jest równa

A.  B.  C.3
D. 5