W centrum obrazu artysta umieścił

A. okno przysłonięte kotarą.
B. mapę wiszącą na ścianie.
C. szafę z globusem.
D. mężczyznę z cyrklem.