Punkt S = (-4, 7) jest środkiem odcinka PQ , gdzie Q = (17,12). Zatem punkt P ma współrzędne

A. P = (2, -25) B. P = (38, 17) C. P = (-25, 2) D. P = (-12, 4)