Punkty A = (-1, 2)  i  B = (5 ,-2) są dwoma sąsiednimi wierzchołkami rombu ABCD. Obwód tego rombu jest równy

A.  B. 13 C. 676 D.