Liczba rzeczywistych rozwiązań równania (x + 1)(x + 2) (x+ 3) = 0 jest równa

A. 0 B. 1  C. 2 D. 4