Średnice AB i CD okręgu o środku S przecinają się pod kątem 50o (tak jak na rysunku).

 

Miara kąta α jest równa

A. 25o B. 30o C. 40o D. 50o