Kąt α jest ostry i sin . Wartość wyrażenia cos2α - 2 jest równa

A. -7/4 B. -1/4 C. 1/2 D.