Ciąg (an) określony dla n  1 jest arytmetyczny oraz a3 = 10 i a= 14 . Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A. a= -2 B. a1 = 2 C. a1= 6 D. a= 12