Ciąg (27, 18, x + 5) jest geometryczny. Wtedy

A. x = 4 B. x = 5 C. x = 7 D. = 9