Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji y = ƒ(x) określonej dla x ∈ <-7, 4>.

Rys. 1 Rys. 2

Rysunek 2 przedstawia wykres funkcji

A. y = ƒ(+ 2) B. y = ƒ(x) - 2 C. y = ƒ(- 2) D. y = ƒ(x) + 2