Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność  jest

A. -2 B. -1 C. 0 D. 1