Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej = ax + b.

Jakie znaki mają współczynniki a i b ?

A. a < 0 i b < 0 B. a < 0 i b > 0 C. a > 0 i b < 0 D. a > 0 i b >0