Prosta o równaniu jest prostopadła do prostej o równaniu y = 2/mx + 1 jest prostopadła do prostej o równaniu y = - 3/2x - 1. Stąd wynika, że

A. m = -3 B. m = 2/3 C. m = 3/2 D. m = 3