Dla każdej liczby rzeczywistej x, wyrażenie 4x- 12x + 9  jest równe

A. (4x + 3)(x + 3) B. (2x - 3)(2x +3) C. (2x -3)(2x-3) D.  (x-3)(4x-3)