Punkt A=(0,1) leży na wykresie funkcji liniowej f(x) = (m - 2)x + m-3. Stąd wynika, że

A. = 1 B. = 2 C. = 3 D. = 4