Liczba log100 - log28 jest równa

A. -2 B.-1 C. 0 D. 1