Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b. Stąd wynika, że a jest równe

A.103% liczby b B. 125% liczby b C. 150% liczby b D.153% liczby b