Wyrażenie białe plamy w kontekście wypowiedzi Marka Kamińskiego oznacza

A. nieznane fakty z przeszłości.
B. miejsca wiecznego śniegu.
C. bezkresną, niezmierzoną przestrzeń.
D. nowe, niezbadane jeszcze miejsca.