Napisz list zachęcający koleżankę/kolegę do przeczytania książki, którą uważasz za ciekawą.

Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...