Napisz w 2–3 zdaniach, dlaczego należy poprawnie mówić i pisać.

...

...

...

...

...

...