Które pomieszczenia mają równe pola powierzchni podłóg?

...