Pole powierzchni podłogi w jadalni jest ........................ większe od pola powierzchni podłogi w kuchni.

Aby otrzymać zdanie prawdziwe, należy w miejsce kropek wpisać

A. 2 razy      B. 5 razy   C. o 5 m2  D. o 2 m2