Zdaniem Marka Kamińskiego wyprawy

A. sprzyjają odkrywaniu piękna oj czystej przyrody.
B. zachęcają do lektury powieści podróżniczych.
C. umacniają więzi między podróżnikami i ich rodzinami.
D. pozwalają realizować marzenia i odkrywać prawdę o człowieku.