Ania odjechała z przystanku Osiedle o 16:25. O której godzinie dojechała  do przystanku Centrum, jeśli czas przejazdu autobusu był dłuższy od planowego o 4 minuty? 

A.  O 16:29 B. O 16:34  C. O 16:38        D. O 16:48