Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione.

Brakującą cyfrą jest

 

A. 5 B. 2 C. 0  D. 9