Wskaż określenia o przeciwstawnym znaczeniu.

A. dawne i dziwne
B. dziwne i nieznajome
C.  znane i dawne
D.  nieznajome i znane