Co studiował Marek Kamiński?

A. Dziennikarstwo.
B. Geografię.
C. Filozofię.
D. Malarstwo.