Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wymienieni w tekście Bolesław i Otto Rudy to

A. Bolesław Chrobry i Otton I.
B. Bolesław Śmiały i Otton I.
C. Bolesław Chrobry i Otton III.
D. Bolesław Śmiały i Otton III.