Któremu wyrażeniu epitet nadał znaczenie przenośne?

A. skrzydlate słowo
B. na wszystkie strony
C. dawne słowa
D.  ze swoich miejsc