W których zwrotkach ujawnia się podmiot mówiący w wierszu?

A. Pierwszej i drugiej.
B. Pierwszej i trzeciej.
C. Drugiej i ostatniej.
D. Trzeciej i ostatniej.