Polecenie, pouczenie, rozkaz wymieniono w tekście jako przykłady wypowiedzi

A. niepoprawnych. B. poprawnych.    C. pisemnych.    D. ustnych.