W tekście wyjaśniono, że kultura słowa to

A. właściwe zachowanie w oficjalnych sytuacjach.
B. mówienie z poszanowaniem słuchacza.
C. znajomość reguł gramatycznych.
D. sztuka gry aktorskiej.