W którym zdaniu autorka zwraca się wprost do czytelnika? 

A. Ta anegdota zawiera wiele prawdy.
B. Rozległ się jej piękny, głęboki głos.
C. Odbiorcy twojej wypowiedzi oceniają cię nie tylko za jej treść.
D. Nadawca wypowiedzi liczy się z odbiorcą i go szanuje.