Które zdanie wyraża główną myśl całego tekstu?

A. Wypowiedź powinna być mądra i poprawna gramatycznie.
B. Piękne brzmienie języka polskiego wzrusza cudzoziemców.
C. Anegdoty o sławnych ludziach zawierają często wiele prawdy.
D. Siła oddziaływania słów zależy od sposobu ich wypowiadania.