Jaką rolę w życiu Marka Kamińskiego odegrały książki, które czytał w dzieciństwie?

A. Rozwinęły w nim zainteresowanie historią i geografią.
B. Obudziły w nim ciekawość świata.
C. Zachęciły go do prowadzenia badań naukowych.
D. Nauczyły go planowania własnych działań.