#.2.

Wydarzenie chronologicznie ostatnie

A

B

C

D