#.1.

Wydarzenie chronologicznie pierwsze

A

B

C

D