Czemu służą zdrobnienia zastosowane w Elegii o... [chłopcu polskim]?
...