Podaj jedną cechę świata ukazanego w pierwszej zwrotce wiersza. Nie cytuj.
...